с гранатами 2005 70х70 хм - Натюрморт с гранатами, 70х70, х.м., 2005